Vi vil her belyse nogle af vores kompetencer samt komme med relevant information om el-sikkerhed…